délka


Délka/rychlost je veličina, kterou je třeba měřit. Ať při ověření délky navýjeného materiálu, délku jednotlivých kusů či rychlosti výrobní linky. Bezkontaktní měření pomocí Dopplerova jevu, nám omezuje příležitosti k poničení materiálu měřeného a zpřesňuje měření.
kontinuální dopředný
i zpětný pohyb
přesnost do 0,05%
dopředný pohyb přesnost do 0,05% s displejem elovis classic
bez displeje elovis smart
přesnost do 0,3% elovis smart eco
jednotlivé kusy elovis SLM