délka


kontinuální dopředný
i zpětný pohyb
přesnost do 0,05%
dopředný pohyb přesnost do 0,05% s displejem
bez displeje
přesnost do 0,3%
jednotlivé kusy