plošná hmotnost


Plošná hmotnost je nejen při výrobě textilí a papíru důležitá veličina. Díky měřícímu rámu od firmy Mahlo, je možné v reálném čase měřit a vizualizovat plošnou hmotnost produktu(také obsah popela, vlhkost, obsah organických látek). Následně je možné regulovat jeho výrobu, dle specifikovaných mezí.
Beta - zářič