vlhkost


Vlhkost povrchová, kapilární, skrze materiál. Vše lze měřit, ať NIR či mikrovlnně. Informace lze online předávat do řídícího systému. Tam, kde je problém s indukčním měřením vlhkosti, lze uspět s našimi přístroji.
Povrchová samostatná sonda HK NIR
Povrchová i kapilární samostatná sonda Envea M-Sens2
párové sondy HK mikrovlnné