průtok


Kapaliny Částečně
naplněné
potrubí
Hladina ultrazvukem Umístění v potrubí
Umístění ve žlabu
Hladina hydrostaticky Umístění v potrubí
Umístění ve žlabu
Plné
potrubí
Přesnost do 3%
Přesnost do 1%
Pevné
sypké
hmoty
Detekce
pohybu
Dopravované
množství
Naředěné v potrubí Průtok do 20t/h
Průtok nad 20t/h
Husté v potrubí
V hadicovém vedení
Ve fluidním žlabu
Rychlost
proudění