prašnost


Měření prašnosti, detekce protržení filtrů i v ATEX provozu. Monitoring emisí a předcházení jejich zvýšené produkce je nejen v zájmu plnění norem. Dle evropské směrnice 2006/21/ES, popřípadě její implementace vyhláškou č. 205/2009 Sb. Ale hlavně v zájmu našeho zdraví.
kontinuální Envea ProSend měření
Envea monitoring
limitní Envea Dust alarm