tloušťka


Tloušťka materiálu je jedním z mnoha ukazatelů kvality a příležitostí úspor nákladů. Bezkontaktní měření probíhá při průjezdu materiálu měřícím rámem firmy Mahlo. Při extruzy folie vyfukované, nebo volně ložené lze využít kapacitní snímače firmy Octagon.
Bezkontaktní Triangulace Mahlo DML
Shadowlaser Mahlo DMS
Kapacitní Octagon PMS-FF
Kontaktní Kapacitní Octagon PMS-B