sušina


Obsah sušiny je veličina, která je měřena v mnoha typech provozů. Typické užití je určení koncentrace písku – vody. Poměru kyseliny, louhu, mýdla, nebo prášku na praní. Koncetrace sádrové suspenze při odsiřování. Určení obsahu Ts u jogurtu, pudingu, mléčné sušiny, kondenzovaného mléka, kávy, marmelády a zmrzliny.
roztoky/suspenze HK mikrovlnné